หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

วันนี้ 25 มกราคม 2560 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ม.9 ต.ปางตาไวคำ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้บริการแนะนำการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และบริการนวดแผนไทย


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561