หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมยกระดับ เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์ก้าวไกล ความนิยมในการใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลในการขนส่งสินค้าก็มีมากขึ้น
วันที่ 24 มกราคม 2561 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล 18 ชั่วโมง แก่ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 เพื่อให้มีความรู้ในการบำรุงรักษา และแก้ปัญหาในการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์คอมมอลเรล ณ บริษัท วี2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561