หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 22 มกราคม 2560 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำพรมเช็ดเท้าโดยใช้วัสดุจากเศษถุงน่อง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มทักษะให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561