หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.กำแพงเพชร เปิดฝึกอบรมการทำขนมไทย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวภูริชญา พิลึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพสริม สาขา การขนมไทย ให้กับกลุ่มประชาชนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง ที่ว่างงาน และมีความประสงค์ต้องการจะฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 20 คน ระยะการฝึกจำนวน 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561