หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมงานวันนัดพบแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 11 มกราคม 2560 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ณ ลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขากำแพงเพชร ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมจัดกิจกรรมรับสมัครฝึกอาชีพ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครงานตามความต้องการของนายจ้าง รับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ การเข้าถึงสิทธิประกันสังคม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 12/01/2561