หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้รับการฝึกอบรมในโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2561 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โครงการฯ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 17/11/2560