หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสุรัตน์ เฮงทับทิม หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวน 5 คน เมนูอาหารที่ใช้ในการทดสอบ 1.มันต้มน้ำตาล 2.แกงจืด 3 กษัตริย์ 3.หลนเต้าเจี้ยว 4.ข้าวคลุกกะปิ ทดสอบระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 (สอบภาคความรู้) และ อาคารโรงอาหาร (สอบภาคความสามารถ) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ว้นที่ข่าว : 10/06/2560