หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.กำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้าอิสระ จำนวน 20 คน ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร โดยเช้านี้ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการทดสอบ


ว้นที่ข่าว : 21/07/2559