หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร


นายสุนทร แก้ววิฬา
ชื่อ - นามสกุล : นายสุนทร แก้ววิฬา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปีเกิด : XX

ประวัติการศึกษา

-ประวัติการทำงาน


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (25 มิถุนายน - ปัจจุบัน)เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-