ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน
ที่อยู่สำนักงาน :
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานกำแพงเพชร
            เลขที่ 279 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
            เบอร์โทรศัพท์ สนง. : 055-705071 เบอร์โทรสาร สนง. 055-705215
 
ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน :
จ่าสิบเอกหนึ่ง  ทองนึก เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์
อีเมล์ : kppskill@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ สนง. : 055-705071
เบอร์โทรสาร สนง. : 055-705215

 

แผนที่ตั้ง :