พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไฟล์แนบ :: 537_File_9_File_พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557_22052558125453__21072558125004_.pdf ดาวน์โหลด