ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง อื่นๆ จำนวนดาวน์โหลด
คำสั่งเวร เดือน พ.ค.59
516
ประกาศรับสมัครเตรียม รุ่นที่ 63(3/2559)
152
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวนดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
50
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ