หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ม.ค.61 10 6 08/02/2561 08/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ folder ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 9 22/01/2561 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน pdf งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560 21 14 10/01/2561 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน pdf ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 31 20 07/12/2560 07/12/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่5 37 27 07/12/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 48 38 10/11/2560 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน pdf เผยแพร่งบประจำเดือน ตุลาคม 2560 27 18 09/11/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 39 28 18/10/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ pdf งบทดลอง เดือน ก.ย.60 12 0 03/10/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ excel งบทดลอง สค60 53 44 01/09/2560 ดาวน์โหลด
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน excel2010 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 86 72 08/08/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ jpg ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 78 รายการ 205 130 18/07/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 38 รายการ