ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วท.เขาวง
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะทำงานมาตรฐานเฉพาะฯ
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กส ทดสอบมาตฐานฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ. กส.เน้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะได้มาตรฐานที่ยอมรับ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน(Agenda Based) มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตาม ความต้องการ
ว้นที่ข่าว : 25/12/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างมาตรฐานในการจ้างงาน Thai Labor Standard
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่าง ซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 09/11/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งสร้างมาตรฐานในการจ้างงาน
ว้นที่ข่าว : 18/10/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับ ช่างฝีมือสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 09/10/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ทดลองทดสอบมาตรฐาน สาขาพนักงานขับรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
ว้นที่ข่าว : 08/09/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานขับรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 08/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 08/08/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งสร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่ วิถีประชารัฐ เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ brain power และ ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย "เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้"
ว้นที่ข่าว : 25/06/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ เรือนจำกาฬสินธุ์ ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 19/06/2560
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 14/06/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 38 รายการ