ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการถักพรมเช็ดเท้า
ว้นที่ข่าว : 10/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมสาขาการทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 01/05/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เร่งผลิตแรงงานด้านอาหาร
ว้นที่ข่าว : 25/03/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม การทำชุดสนาม
ว้นที่ข่าว : 25/03/2561
การฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์
ว้นที่ข่าว : 06/03/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกยกระดับช่างเชื่อม ระดับ1
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ PLC
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
การฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกเตรียมเข้าทำงาน"
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.กส ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ พนักงานขับรถยกอย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
การฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกยกระดับฝีมือ"
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
การฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกยกระดับฝีมือ PLC"
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือจากผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ สร้างงานสร้างอาชีพจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ บูรณากับวิทยาลัยเอกชนฯ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ แรงงานนอกระบบ
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สพน.กาฬสินธุ์ เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย Kalasin Happiness Model
ว้นที่ข่าว : 07/01/2561
สนพ.กาฬสินธุ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์และแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รองรับไทยแลนด์ 4.0
ว้นที่ข่าว : 07/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 129 รายการ