หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 231 KB .pdf 278 ดาวน์โหลด
9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 233 KB .pdf 254 ดาวน์โหลด
8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 246 KB .pdf 276 ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 216 KB .pdf 258 ดาวน์โหลด
6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 218 KB .pdf 255 ดาวน์โหลด
5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 212 KB .pdf 270 ดาวน์โหลด
4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 211 KB .pdf 280 ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 214 KB .pdf 316 ดาวน์โหลด
2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 220 KB .pdf 286 ดาวน์โหลด
1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 209 KB .pdf 270 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ