หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
10. การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก.pdf 231 KB .pdf 244 ดาวน์โหลด
9. การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกา.pdf 233 KB .pdf 222 ดาวน์โหลด
8. การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้.pdf 246 KB .pdf 243 ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.pdf 216 KB .pdf 227 ดาวน์โหลด
6. การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรง.pdf 218 KB .pdf 220 ดาวน์โหลด
5. การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝี.pdf 212 KB .pdf 229 ดาวน์โหลด
4. การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคน.pdf 211 KB .pdf 247 ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการท.pdf 214 KB .pdf 283 ดาวน์โหลด
2. การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประ.pdf 220 KB .pdf 246 ดาวน์โหลด
1. การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนห.pdf 209 KB .pdf 236 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ