หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สนพ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561