หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะทำงานมาตรฐานเฉพาะฯ

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะทำงานมาตรฐานเฉพาะฯ

...
...
...

เมื่อวันที่ 19ม.ค.2561ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสืนธุ์  เข้าร่วมประขุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาการบำรุงรักษารถพ่วง เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา การบำรุงรักษารถพ่วง  และพิจารณาวิเคราะห์งานหลักงานย่อยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2561ณ.บ.แป้งมันกาฬสินธุ์ ต.คำบง  อ.ห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์


ว้นที่ข่าว : 22/01/2561