หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กส ทดสอบมาตฐานฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

สนพ.กส ทดสอบมาตฐานฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

...
...
...
...

วันที่ 21 ธค 60 นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายมาตราฐาน ฝีมือแรงงาน ดำเนิน การทดสอบ มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)  ให้กับนักศึกษา มหาลัยวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่  21-22 ธค 60 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานและสร้างคุณค่าสู่ชุมชน ต่อสังคมและท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560