หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำของชำร่วย 30 25 กุมภาพันธ์ 2562 1 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 การทอเสื่อกก 18 15 มีนาคม 2562 17 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 ช่างเสริมสวย ระดับต้น 420 1 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 1 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 1 พฤษภาคม 2562 5 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 18 9 พฤษภาคม 2562 11 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 การปะผุตัวถังรถยนต์ 60 14 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ