หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำขนมเบเกอรี่ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
9 การทำขนมเบเกอรี่ 18 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 การทำขนมไทย 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 การทำขนมไทย 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
12 การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 การทำขนมไทย 18 26 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
15 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 26 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ