หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 การปะผุตัวถังรถยนต์ 60 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 420 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
9 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ช่างเสริมสวย ระดับต้น 420 1 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
12 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 18 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
15 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
17 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 420 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
18 การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
19 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
20 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
21 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
22 การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 18 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
23 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
24 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 34 รายการ