หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การขับรถยกโฟล์คลิฟ 18 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 30 26 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างซ่อมรถยนต์ 560 9 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 9 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 60 9 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 30 16 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
9 การทำน้ำมันไพล 18 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ผู้ประกอบอาหารไทย 560 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
12 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 560 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 การทำน้ำมันไพล 18 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
15 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 การขับรถยกโฟล์คลิฟ 18 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
17 สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
18 การเชื่อม TIG 60 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
19 สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
20 การปูกระเบื้อง 60 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
21 การถักพรมเช็ดเท้า 30 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
22 การบำรุงรักษารถยนต์ 60 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
23 การทำน้ำมันไพล 18 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
24 การปูกระเบื้อง 60 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 24 รายการ