หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 420 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 18 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
9 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 8 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 การทอเสื่อกก 18 15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
12 ช่างเสริมสวย ระดับต้น 420 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 18 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
15 การปะผุตัวถังรถยนต์ 60 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 22 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
17 การทำเก้าอี้ไม้ไผ่ 18 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
18 การจักสานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 18 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 18 จากทั้งหมด 18 รายการ