หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 3 9 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 11 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 พนักงานนวดไทย 1 2 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 ช่างฉาบปูน 1 1 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 3 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ