หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 1 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 1 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
3 ช่างกลึง 1 1 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 2 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 1 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 ช่างก่ออิฐ 1 1 23 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
7 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 2 10 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
8 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 2 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
9 พนักงานนวดไทย 1 1 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
10 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 2 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
11 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 1 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
12 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 2 18 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 10 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
14 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 3 11 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
15 พนักงานนวดไทย 1 2 19 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
16 ช่างฉาบปูน 1 1 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
17 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 1 3 9 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
18 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 2 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
19 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 3 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
21 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 3 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
22 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 4 15 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
รายการที่ 1 - 22 จากทั้งหมด 22 รายการ