ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายพานิช - จิตร์แจ้ง 24 กรกฎาคม 2560 - 8 มีนาคม 2550 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ม.ล.ปุณฑริก - สมิติ 24 กรกฎาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2550 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นางคนึงนิจ - โกศัลวัฒน์ 21 ธันวาคม 2550 - 21 กันยายน 2551 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นายปกรณ์ - สุขพินิจ 22 กันยายน 2551 - 23 ตุลาคม 2551 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นางมลิวัลย์ - วรรณอาภา 24 ตุลาคม 2551 - 21 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นายคมน์วิโมกข์ - เกษมสัตย์ 22 กรกฎาคม 2552 - 5 กรกฎาคม 2553 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นางธิดา - ไวเวหา 6 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นางสาวชุติมา - เหตานุรักษ์ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นายวิรัช - คันศร 8 มกราคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นายธวัช - เผ่าวณิช 12 มกราคม 2560 - 1 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ - ธัญญเจริญ 19 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
นางจิรวรรณ - สุตสุนทร 23 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ