ข่าว หน้าแรก > ข้อมูลยุทธศาสตร์
Share
ข้อมูลยุทธศาสตร์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท Relaxion Foot Reflexology Sdn. Bhd ครั้งที่ 2
ว้นที่ข่าว : 27/10/2557
มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว้นที่ข่าว : 27/10/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องจักรกล”
ว้นที่ข่าว : 28/07/2557
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ