ข่าว หน้าแรก > แผนปฏิบัติการ
Share
แผนปฏิบัติการ
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รวม ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างคัดเลือกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 522/2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 20 และ 22 กันยายน 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก และระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 521/2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 524/2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขานักควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และดำเนินการทดลองทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนทั่วไป ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,545 รายการ