ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
การติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานของ สนพ.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
การติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานของ สนพ.ร้อยเอ็ด
ว้นที่ข่าว : 21/08/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1
ว้นที่ข่าว : 05/08/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ
ว้นที่ข่าว : 18/07/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
ว้นที่ข่าว : 25/06/2562
พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/06/2562
การติดตามผลเครือข่าย (mou) ของ สนพ.ชุมพร
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
การติดตามผลเครือข่าย (mou) ของ สพร.11 สุราษฎร์ธานี
ว้นที่ข่าว : 18/06/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 23/05/2562
การประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์สีรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 17/05/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์
ว้นที่ข่าว : 10/05/2562
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย “ครัวไทย สู่ครัวโลก”
ว้นที่ข่าว : 08/05/2562
การประชุมการพัฒนาฝีมือแรงงานนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 04/05/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 29/04/2562
การประชุมสรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
ว้นที่ข่าว : 08/02/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรและกำลังแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/01/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ว้นที่ข่าว : 15/01/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโครงการ Digital Tourism Platform
ว้นที่ข่าว : 10/01/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
ว้นที่ข่าว : 10/01/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 180 รายการ