หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2562
 
หัวข้อเรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30 - 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10  อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
5 สิงหาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
5 สิงหาคม 2562