หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
3 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
3 พฤษภาคม 2562