หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมสรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมสรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
รายละเอียด

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
8 กุมภาพันธ์ 2562