หน้าแรก > ข่าวสัมมนา
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวสัมมนา
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562

ข่าวฝึกอบรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยมี ท่านผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายวิรัช คันศร) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา


ว้นที่ข่าว : 27/08/2562