หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานของ สนพ.ร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบหารือกับนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) โดยเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร ข้อมูลที่จำเป็น รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


ว้นที่ข่าว : 21/08/2562