หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562  นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2562 ในที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พ.ศ.2560-2564 และมีเรื่องเพื่อพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พ.ศ.2560-2564 การสัมมนาการพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 05/08/2562