หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ลงนามขับเคลื่อนโครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน เป็นประธานและสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับคุณไกร วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม Inspiration บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนโครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม Inspiration บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและต่อยอดความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงาน กับ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพ ระดับ 1 ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 180 คน โดยจะนำวุฒิบัตรของผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว มาเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีคุณภาพ ทำให้สังคมตื่นตัว ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ และเป็นการลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ว้นที่ข่าว : 18/07/2562