หน้าแรก > ข้อมูลยุทธศาสตร์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข้อมูลยุทธศาสตร์
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องจักรกล”

มาตรฐาน

    สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยกลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การจัดทำร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องจักรกล” ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

          การสัมมนาดังกล่าวเป็นการจัดร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมีการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรม (MICE) ซึ่งโครงสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้มีการจัดทำมาตรฐานใน 4 สาขา คือ

1. สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดงานประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (MICE)

2. สาขาช่างเทคนิคควบคุมแสงและเสียงสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม การจัดงานประชุมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า (MICE)

3. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ใช้เครื่องยนต์

         4. สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ใช้เครื่องยนต์


ว้นที่ข่าว : 28/07/2557