หน้าแรก > ข่าวสัมมนา
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวสัมมนา
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2562

พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

...

กองแผนงานและสารสนเทศจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมี ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นปรธานในพิธีเปิดการสัมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่ Thailand 4.0

4.0


ว้นที่ข่าว : 24/09/2561