หน้าแรก > ข่าวสัมมนา
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวสัมมนา
 
กลุ่มงานสถิติและประเมินผล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

ว้นที่ข่าว : 29/08/2560