หน้าแรก > ข่าวสัมมนา
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวสัมมนา
 
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.60 กลุ่มงานสถิติและประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560 จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

ว้นที่ข่าว : 22/08/2560