ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อกองแผนงานและสารสนเทศ
ที่อยู่
กองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400


 


 

 

เบอร์ติดต่อ

 


หน่วยงาน

โทรศัพท์

หมายเลขภายใน

โทรสาร

กองแผนงานและสารสนเทศ

     

ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

0 2643 4985

919

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

0 2247 6603

917

0 2247 6603

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

0 2245 3375

914

 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

0 2246 1935

915

 

กลุ่มงานสถิติและประเมินผล

0 2245 7065

913