หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน folder กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2563 6 5 08/01/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 7 6 08/01/2563 ดาวน์โหลด
เเบบสำรวจการควบคุมภายใน folder แบบสำรวจการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 198 197 08/01/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 113 65 02/07/2562 ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน folder ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน 124 91 13/03/2562 ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน folder กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน 123 85 06/02/2562 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตร 2562 223 182 01/02/2562 ดาวน์โหลด
เเบบสำรวจการควบคุมภายใน folder แบบสำรวจการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 1079 1009 27/11/2561 09/01/2563 ดาวน์โหลด
แผนการตรวจสอบประจำปี folder แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 612 578 02/10/2561 03/10/2561 ดาวน์โหลด
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง folder แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 307 250 12/09/2561 12/09/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่ง folder คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 1458/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 137 79 03/09/2561 ดาวน์โหลด
นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน folder นโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน 99 74 28/08/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 35 รายการ