หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เเบบสำรวจการควบคุมภายใน folder แบบสำรวจการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 168 162 28/10/2563 ดาวน์โหลด
แผนการตรวจสอบประจำปี folder แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 125 114 24/09/2563 24/09/2563 ดาวน์โหลด
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง folder แบบสำรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางเเผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 52 38 31/08/2563 ดาวน์โหลด
แบบสัญญาจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง folder แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 67 53 22/06/2563 ดาวน์โหลด
แบบสัญญาจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง folder แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 63 50 22/06/2563 ดาวน์โหลด
แบบสัญญาจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง folder แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 52 40 22/06/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน 109 81 23/03/2563 ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน folder ประกาศเจตจำนงสุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 156 126 12/02/2563 ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน folder กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2563 78 61 08/01/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 95 73 08/01/2563 ดาวน์โหลด
เเบบสำรวจการควบคุมภายใน folder แบบสำรวจการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 1248 1191 08/01/2563 ดาวน์โหลด
กฎบัตร folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 186 118 02/07/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 43 รายการ