ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายโฆสิทธิ์ - เเก้วพวง 17 เมษายน 2541 - 1 พฤศจิกายน 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางนฤมล - สุวรรณรัตน์ 2 พฤศจิกายน 2547 - 10 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายโฆสิทธิ์ - เเก้วพวง 11 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 20 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวศิริธร - เลาหะวิไลย 8 มกราคม 2563 - 2 ธันวาคม 2562
 


รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ