ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างคัดเลือกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รวม ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างคัดเลือกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 522/2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 20 และ 22 กันยายน 2562 รวม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก และระบบสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 521/2562
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,551 รายการ