ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 102/2563
ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ จำนวน 3 สายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 101/2563
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2563
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2563
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/2563
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2563
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2563
ว้นที่ข่าว : 23/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 93/2563
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 94/2563
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ทางหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2563
ว้นที่ข่าว : 22/01/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 2,785 รายการ