ด่วน ...หน่วยงานที่ครบกำหนดรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

 ด่วน ...หน่วยงานที่ครบกำหนดรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

                              1.  สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานอุตรดิตถ์ (กองทุน)