หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาลำพูน วัดทดสอบฝีมือขับรถ Forklift 2 รุ่น

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ว้นที่ข่าว : 18/12/2563