หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ชวนช่างแอร์ ทดสอบฝีมือ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ว้นที่ข่าว : 21/10/2563