หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.กระบี่ รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สนพ.กระบี่ รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 10 มกราคม 2563 (ทดสอบภาคความรู้ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ในวันที่ 9 ม.ค.63 และทดสอบภาคความสามารถ ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม)

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 มกราคม 2563 (ทดสอบภาคความรู้ และภาคความสามารถ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบฯ

1.มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ

2.สถานศึกษารับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ช่างยนต์ หรือ

3.มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่อบรมหรือดำเนินการฝึกอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โทร.075-623781-2 ต่อ 111


ว้นที่ข่าว : 26/12/2562