หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.มุกดาหาร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างแรงงานสู่ Super Worker

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่สถานประกอบกิจการ จำนวน 68 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพื่อสร้างมาตรฐานฯให้แรงงาน สู่แรงงานคุณภาพ Super Worker เพื่อป้อน สถานประกอบการในเขต SEZ มุกดาหาร และ EEC ต่อไป เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน  อาทิ บริษัท โตโยต้ามุกดาหาร  บริษัท อิซูซุ ตังปัก ฯลฯ ภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด ร่วมกันกำหนดหลักสูตรการฝึกให้มีสมรรถนะตรงตามความค้องการ  ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม และเป็นตลาดแรงงาน รับผู้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้าทำงาน

 


ว้นที่ข่าว : 20/02/2562