หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร. 19 เชียงใหม่ ชวนทดสอบสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

ว้นที่ข่าว : 04/02/2562