หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กระเป๋า

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
ไฟล์แนบ ::ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด