หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน folder นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 90 64 06/10/2563 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน folder นายชัย มีเดชา ผู้ตรวจราชการกรม 69 57 06/10/2563 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน folder นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 69 50 13/08/2563 08/09/2563 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน folder ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 82 47 13/08/2563 08/09/2563 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 126 100 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 263 138 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 117 90 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 98 81 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 87 62 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 106 80 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 126 71 25/12/2562 ดาวน์โหลด
รูปผู้บริหารกระทรวงแรงงาน jpeg นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 114 85 25/12/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 20 รายการ